Deze middag heeft inmiddels plaatsgevonden. Heb je vragen naar aanleiding van de Woordenaars-middag? Neem contact op.

Woordenaars is een nieuwe vakoverstijgende en activerende taalaanpak. Leerlingen behandelen in elke lessenserie een prikkelend thema, waarover ze lezen, meer ontdekken, discussiëren en schrijven. Misschien heb jij al eens de (gratis) Woordenaars-lessen uitgeprobeerd of denk je erover na…? Wil je leren van de ervaringen van anderen?

Doe mee aan de Woordenaars-middag! Dit online programma vindt plaats op zaterdag 19 februari, van 15.00 tot 17.00 uur. De middag biedt een mix van presentaties en opdrachten, leren en ervaringen uitwisselen.

Speciale aandacht is er voor de volgende onderwerpen:

  • Met 25 leerlingen in gesprek: hoe pak je dat aan?
  • Hoe kijk je de schrijfopdrachten na en wat doe je daarna? 
  • Wat is nodig om Woordenaars ook effectief in te zetten voor leerlingen met een iets lager taalniveau? 

Deze mini-conferentie is volledig online: geen reistijd, geen kosten en je regelt zelf de beste snacks die je geluidloos wegwerkt vanuit je luie stoel… Verwacht echter niet een programma waarin je alleen achteroverleunt: je denkt actief mee, er zijn diverse opdrachten en ook informele chatmomenten, dit alles in twee uur!

Doe je mee? Meld je hier aan. 

Een week van tevoren krijg je een mail met alle relevante informatie. Je kunt ook meedoen als je zelf nog geen Woordenaars-lessen hebt gedraaid, of als je leraar in opleiding bent. In de mail vooraf staat dan voldoende informatie zodat je ook alles uit de Woordenaars-middag te kunnen halen. Kijk gerust nu al rond op de website om meer te ontdekken!