Het lesmateriaal van Woordenaars is geïnspireerd op WordGeneration. In de VS heeft dit programma gezorgd voor enorm goede resultaten in de taalontwikkeling van tieners. Het doel van Woordenaars is de basis te bieden voor zo’n ontwikkeling in het Nederlandstalig onderwijs.

Deze aanpak is nieuw voor het voortgezet onderwijs in Nederland, maar het idee is niet nieuw en ik denk dat veel docenten er bijzonder snel aan wennen. Het programma gaat uit van bekende didactische principes in het (taal)onderwijs, zoals modeling, expliciete directe instructie en het leren van feedback. Tegelijkertijd is het starten met zo’n nieuwe didactische aanpak een hele stap waarbij leraren zelf ook veel leren.

Wil je op jouw school een stap verder gaan? Je kunt me uitnodigen voor een lezing of workshop over Woordenaars. Een traject op maat is ook een optie. Denk aan:

  • een advies over de start met Woordenaars op jouw school, passend bij jullie situatie qua leerlingpopulatie, taalbeleid en samenwerking binnen de school, eventueel met een uitgebreide analyse hiervan;
  • een training waarbij de aanpak van Woordenaars geïntroduceerd en gedemonstreerd wordt voor een groep docenten;
  • leren in de praktijk, lesbezoeken en persoonlijke feedback om de didactische principes in de praktijk te verbeteren.

In zo’n traject breng ik de ervaring van Woordenaars mee, maar ook mijn eigen ervaring – ik heb op diverse scholen en niveaus lesgegeven, was taalcoördinator en werk nu als schoolleider. Het doel is altijd dat school en leraren hierna zelfstandig verder kunnen, ook wanneer er nieuwe collega’s meedoen; ik zet in op gezamenlijk leren en collegiale feedback.

Het programma van Woordenaars is en blijft gratis, bij trajecten op maat past een offerte op maat. Neem contact op om te bekijken wat ik voor jouw school kan betekenen.