Wat is de oplossing voor de woningnood?

LEES

De bevolking van Nederland blijft groeien en er zijn niet genoeg huizen. In 2019 besloot het kabinet om extra te investeren, zodat er veel huizen gebouwd konden worden. In 2021 gingen veel mensen de straat op om actie te voeren voor betaalbare woningen. Er lijkt dus nog niet genoeg te gebeuren. Moeten we niet ergens anders gaan wonen in plaats van in de drukke steden en provincies?

Woningnood

Niet overal in Nederland is het even druk. In de provincie Zuid-Holland wonen bijna vier miljoen mensen. De bevolkingsdichtheid, het gemiddelde aantal inwoners per vierkante kilometer, is er 1380. In Drenthe wonen slechts 188 inwoners per vierkante kilometer. Veel mensen wonen en werken in de Randstad, het stedelijk gebied in het westen van Nederland met de grote steden Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht.

Maar als iedereen in de Randstad wil wonen en werken, kun je wel veronderstellen dat de woningnood daar het hoogst is. En dat klopt: de langste wachttijden voor een sociale huurwoning vind je in Noord-Holland, vaak meer dan tien jaar. Dit zijn huurwoningen met een maximale huurgrens, bedoeld voor mensen met een lager inkomen.

De prijzen van koopwoningen zijn de laatste jaren ook flink gestegen en daarin zie je eveneens het verschil tussen provincies: in Groningen of Friesland kost een gemiddelde woning nog geen drie ton, terwijl je in het westen al snel ruim boven de vierhonderdduizend euro zit. Maar zelfs studenten kunnen geen kamer vinden. In 2021 werd gemeld dat 26.500 studenten geen kamer kunnen vinden.

Sneller op je werk

De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland bieden een oplossing: zij hebben ruimte en willen 220.000 extra woningen bouwen. Ze willen dit uitsluitend doen in ruil voor betere treinverbindingen. De reistijd van plaatsen als Groningen en Heerenveen naar de Randstad zou dan veertig minuten korter worden. De gemeente Emmeloord (Flevoland) zou ook een station moeten krijgen en de betere spoorlijnen kunnen het begin zijn van een snelle treinverbinding naar Noord-Duitsland en Scandinavië. Daarvoor moet wel het bestaande spoor ingrijpend verbeterd worden. De kosten: 9,5 miljard euro.

Een bekend aspect van deze provincies is dat het er zo lekker rustig is. Waarom gaat dan niet iedereen daar wonen? Ten eerste moet je er wel werk vinden. Ten tweede willen veel mensen dat belangrijke voorzieningen dichtbij zijn: de supermarkt, de basisschool, een avondje uit. De ‘rustige’ provincies verwachten dat er met meer bewoners ook meer voorzieningen zullen komen, maar dat het er niet zo druk zal worden als in de Randstad.

Gras

Het is nu al bekend dat mensen ook naar het oosten ‘opschuiven’ wegens de woningnood in de Randstad. Ze zoeken bijvoorbeeld een huis in Gelderland, in Arnhem en Nijmegen. Zullen de woningzoekenden zich met een kortere reistijd ook laten verleiden tot het noordoosten? Het is een duur plan, maar zal het werken? Je kunt mensen niet dwingen om naar een andere regio te verhuizen, toch?

Er is nog een alternatief. Sommige wethouders vinden dat er ten aanzien van deze woningnood geen andere oplossing is dan te bouwen in het Groene Hart. Dit is een groot groen gebied in de Randstad, maar er zijn politici die vinden dat het geen echte natuur is, slechts gras of landbouwgrond, het hoeft niet beschermd te worden.

Verhuizen we naar Drenthe of leveren we het Groene Hart in?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Woordenaars-wit-1024x372.jpg

BEGRIPPEN

Leer de nieuwe begrippen: veronderstellen – uitsluitend – aspect – wegens – ten aanzien van.

veronderstellen: ervan uitgaan, als waar aannemen, geloven

 • VOORBEELD: De noordelijke provincies veronderstellen dat veel mensen er willen wonen als er een goede treinverbinding is.  
 • VRAAG: Als er in 2021 een woonprotest was, wat kun je dan veronderstellen over de woningnood op dat moment?

uitsluitend: alleen maar, exclusief

 • VOORBEELD: Het Groene Hart is uitsluitend bedoeld voor groen en mag daarom niet bebouwd worden.
 • VRAAG: Is het zo dat uitsluitend huurders last hebben van de woningnood?

het aspect: onderdeel, kenmerk, kant van een zaak

 • VOORBEELD: Je moet alle aspecten van de woningnood in beeld hebben voor je een oplossing kunt bedenken.
 • VRAAG: Welke aspecten van het wonen in de Randstad vind jij wel of niet aantrekkelijk?

wegens: vanwege, in verband met, om, door

 • VOORBEELD: Flevoland is onder meer aangelegd wegens de woningnood in de Randstad.
 • VRAAG: Vind je dat huurders wegens woningnood ook een woning in een andere stad of regio moeten accepteren?

ten aanzien van: met betrekking tot, wat betreft, over

 • VOORBEELD: Ten aanzien van de hoge kosten voor de treinverbindingen zeggen de provincies zelf dat dat geld snel terugverdiend wordt.
 • VRAAG: Wat is jouw idee ten aanzien van bouwen in het Groene Hart?
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Woordenaars-wit-1024x372.jpg

ONTDEK

De noordelijke provincies en Flevoland maakten een ‘Deltaplan voor het noorden’ om de woningnood op te lossen. Zij veronderstellen dat meer mensen in deze provincies willen wonen als de reistijden korter zijn. Ten aanzien van rust en ruimte in de regio geven zij aan dat er voldoende ruimte is om 220.000 extra woningen te bouwen zonder dat het te druk wordt.

Een belangrijk aspect van dit plan is dat er ook gedacht wordt aan het klimaat: de provincies willen duurzaam bouwen. Bovendien verwacht men wegens de ervaringen in de coronatijd dat mensen steeds vaker gaan thuiswerken.

Volgens dit plan zijn de voordelen niet uitsluitend voor de (nieuwe) inwoners van het noorden: er zullen meer banen ontstaan in die provincies en ook als je wel in een ander deel van Nederland woont, is het fijn als je sneller op die nieuwe werkplek kunt komen.

ONTDEKVRAAG: Hoe snel kom je in het Noorden?

De noordelijke provincies willen een snellere spoorverbinding naar de Randstad. Is die spoorverbinding nu niet snel?

Je gaat de reistijd tussen verschillende dorpen en steden met de auto (A) en openbaar vervoer (OV) opzoeken en in dit schema invullen. Bekijk eerst waar alle plaatsen liggen. Je kunt voor de reistijden Google Maps gebruiken en/of 9292.nl. Ga uit van een doordeweekse dag, rond 8 uur ’s ochtends. Noteer de tijd in uren en minuten, bijvoorbeeld 1:35.

Wat valt je op? Wat zijn de verschillen tussen reistijd per auto en ov? Hoe zou het zijn als de reistijd per ov vanuit Friesland of Drenthe 40 minuten minder is?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Woordenaars-wit-1024x372.jpg

SPREEK

Spreek je uit! Je hebt nu genoeg kennis over het onderwerp om er een mening over te hebben. Er is één stelling en je bent vóór of tegen het standpunt. Gebruik in het debat de nieuwe begrippen: veronderstellen – uitsluitend – aspect – wegens – ten aanzien van.

Standpunt: Het is een goed plan om de treinverbindingen naar het noorden te verbeteren en daar meer huizen te bouwen.  

 • Als je vóór het standpunt bent, wil je dat er betere treinverbindingen naar Groningen, Friesland en Drenthe komen in ruil voor meer huizen.
 • Als je tegen het standpunt bent, ben je niet per se tegen meer huizen in het noorden, maar vind je dat daarvoor geen dure treinverbinding nodig is.

Hulpzinnen

Deze zinnen helpen je om een goede bijdrage te leveren aan het debat:

 • Ik ben ervan overtuigd dat…
 • Ik kan me niet vinden in jouw argument. Jij zegt dat…, maar ik denk dat…
 • Het gevolg hiervan is …
 • Daarom concludeer ik dat…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Woordenaars-wit-1024x372.jpg

SCHRIJF

Schrijf op wat jij denkt over het onderwerp. Gebruik daarbij de nieuwe begrippen: veronderstellen – uitsluitend – aspect – wegens – ten aanzien van. 

Kies je standpunt (zoals bij het debat) en schrijf in volledige, nette zinnen op wat jij vindt en waarom je dat vindt.

Controleer: zijn je zinnen duidelijk en volledig?

Is de kernzin volledig? Is het duidelijk …  Maak zinnen langer en verbind met …
wie/wat?maar
waar?toch
wanneer?omdat
waarom?bovendien
hoe?daarom

Voorbeeld:

 • Het plan is te duur. Wat? Waar? Waarom? Hoe?
 • Verbetering: Het is naar mijn mening te duur om voor 9,5 miljard euro de spoorlijnen naar het noorden te verbeteren, omdat we met dat geld ook in andere provincies kunnen bouwen.

Schrijf creatief! Maak een reclamefolder voor een nieuwe wijk in een van de noordelijke provincies. Ontwerp de wijk zelf en geef die weer met een illustratie en/of plattegrond. Vertel in een korte tekst waar de wijk ligt, wat kenmerkend is voor de wijk (en de huizen), kortom, waarom het leuk is om hier te wonen, zélfs als je werk wat verder weg is.