4×15 minuten

Elke week behandelen de leerlingen in slechts 4×15 minuten één prikkelend thema: Waar zijn de vrouwen in de geschiedenis? Een bijbaan naast school: goed idee?

In de eerste les lezen de leerlingen een tekst over het onderwerp en leren ze vijf nieuwe begrippen. Het onderwerp en de vijf begrippen komen terug in een ‘ontdekles’, met de leraar van het bijbehorende vak (bijvoorbeeld geschiedenis, wiskunde, of biologie).

De volgende dag weten de leerlingen voldoende van het thema om serieus met elkaar in debat te gaan, in de les Nederlands. Op de laatste dag verwoorden zij hun standpunt over het thema op papier. En ook in deze twee laatste taallessen worden de vijf begrippen gebruikt.

Effectief en gratis

Woordenaars wordt nu ontwikkeld voor klas 1, voor mavo, havo en vwo. In schooljaar 2021-2022 wordt voor het eerst met dit lesmateriaal gedraaid. In elke periode is er aansluiting bij een ander vak: geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde, biologie. Er worden 6 thema’s per periode en dus per vak gemaakt (in totaal 24 thema’s).

Woordenaars is geïnspireerd op WordGeneration. Dit is een Amerikaans programma dat bewezen effectief is, waarbij leerlingen elke week ook over hot topics lezen, spreken en schrijven.

Woordenaars is aanvullend op bestaande lesmethodes en wordt gratis beschikbaar gesteld. 

Startjaar 2021-2022

In 2021 wordt het lesmateriaal van Woordenaars ontwikkeld, in schooljaar 2021-2022 kunnen er lessen mee gedraaid worden. We bouwen een leernetwerk op zodat we samen het programma en de aanpak blijven verbeteren.

Wil jij meedenken over Woordenaars, en feedback geven op het lesmateriaal? Of wil je de lessen al in het startjaar uitproberen? Klik voor meer informatie op ‘Meedoen’.