Eén thema, vier lessen

Elke week behandelen de leerlingen in vier lesmomenten één prikkelend thema: Waar zijn de vrouwen in de geschiedenis? Een bijbaan naast school: goed idee? Alleen gezond eten in de schoolkantine?

De lesmomenten duren een kwartier (of langer). In de eerste les lezen de leerlingen een tekst over het onderwerp en leren ze vijf nieuwe begrippen. Het onderwerp en de vijf begrippen komen terug in een ‘ontdekles’, met de leraar van het bijbehorende vak (bijvoorbeeld geschiedenis, wiskunde, of biologie).

De volgende dag weten de leerlingen voldoende van het thema om serieus met elkaar in debat te gaan, in de les Nederlands. Op de laatste dag verwoorden zij hun standpunt over het thema op papier. En ook in deze twee laatste taallessen worden de vijf begrippen gebruikt.

Effectief en gratis

Woordenaars is in de eerste plaats ontwikkeld voor klas 1, voor mavo, havo en vwo. In elke lessenserie is er aansluiting bij een ander vak: geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde, biologie. Er zijn 6 thema’s per vak (in totaal 24 thema’s). Daarnaast is er Woordenaars PLUS voor leerlingen van 16 jaar en ouder: dit is een didactische handleiding waarmee docenten zelf lessen kunnen invullen.

Woordenaars is geïnspireerd op WordGeneration. Dit is een Amerikaans programma dat bewezen effectief is, waarbij leerlingen elke week ook over hot topics lezen, spreken en schrijven.

Woordenaars is aanvullend op bestaande lesmethodes en wordt gratis beschikbaar gesteld. 

Woordenaar worden

Bij elke stap in de ontwikkeling van het programma hebben docenten meegedacht en hun ervaringen gedeeld.

Wil jij toegang tot het docentenmateriaal en wil je blijven meedenken over de ontwikkeling van Woordenaars? Word een Woordenaar en meld je aan!