Wat is Woordenaars?
Lees hier over het concept of bekijk het filmpje. Of blader door de(zelfde) uitleg in de pdf onder het filmpje. Bekijk hier het lesmateriaal dat al beschikbaar is. Lees hier een artikel op Neerlandistiek.nl.

***

Het concept van Woordenaars

***

Woordenaars PLUS is de didactiek van Woordenaars, maar dan voor de bovenbouw (havo/vwo) en het mbo, oftewel: voor 16+. Er zijn geen kant-en-klare lessen, het is een handleiding met thema's en suggesties. Lees hier verder.

 • Mooie lay-out, herkenbaar. Teksten zijn goed te behandelen en geven mooie compacte informatie over de onderwerpen. Prikkelende vragen. Goed geselecteerde woorden om te leren. Ik ben ontzettend enthousiast.
 • Ik vind de hele serie getuigen van een goed-doordacht plan. De lessen zullen soms net te lang zijn voor een lesuur, maar je kunt prima keuzes maken uit het materiaal. De leesteksten hebben een goede lengte. Niet te lang (dat motiveert niet) en ze bieden voldoende houvast voor de rest van de lessen. Het creatief schrijven is een aanwinst.
 • We vinden de lessen bruikbaar voor onze klassen, maar tijd is wel een punt.
 • Het materiaal is helder en overzichtelijk. De lessen zijn afwisselend en uitdagend. Ik word er als docent Nederlands (met een voorliefde voor geschiedenis) erg enthousiast van!
 • Ik heb 1.4 over democratie behandeld met een 2e klas havo/vwo. Wat een geweldig lesmateriaal! De leerlingen waren ontzettend actief bezig en ze hebben ontzettend veel geleerd!
 • Prettig hoe dezelfde woorden steeds opnieuw terugkomen. Ook fijn dat de woorden al in twee teksten worden aangeboden.
 • Ik vind het fantastisch lesmateriaal. Het is bovendien heel leerzaam, en niet alleen voor de leerlingen. Is het mogelijk om de schrijfopdracht iets specifieker te maken door voorbeelden toe te voegen waarover leerlingen kunnen schrijven?
 • Ik vind het heel inspirerend om te zien hoe je vakoverstijgend werkt aan woordenschatlessen!

De docentenhandleiding en aanvullende documenten zijn beschikbaar voor wie zich aanmeldt.

De aanmeldingen worden handmatig verwerkt, dat gebeurt binnen enkele werkdagen. De eerste mails van Woordenaars komen misschien in je spambox gezet. Let daar even op en zet Woordenaars bij je contacten.

Dat kan, gebruik het contactformulier en meld daarin je naam en het verzoek om de nieuwsbrief.

Bedankt voor je oplettendheid! Wil je de fout melden via de Meldknop? Bedankt!

Bekijk hier de al beschikbare lessen. Elke les heeft dezelfde opzet met een deel lezen, begrippen, ontdekken (gekoppeld aan een ander vak), spreken en schrijven. Dit zijn de thema's van alle lessen:

 • Is het geschreven woord het meest betrouwbaar?
 • Waar zijn de vrouwen in de geschiedenis?
 • De farao's: geweldige leiders of tirannen?
 • Rome of Athene: wat was een echte democratie?
 • Wie bepaalt datum en tijd?
 • Pompeï: onverwachte ramp of altijd risicovol?
 • Wat is 'onze' cultuur?

 • Wat is het nut van school?
 • Klimaatverandering: wie betaalt?
 • Misdaad en straf: welke straf werkt?
 • Sexting onder jongeren: verbieden?
 • Een bijbaan naast school: goed idee?
 • Wat is de beste manier om een taal te leren?

 • Wat maakt jouw woonwijk zo bijzonder?
 • Wat is de oplossing voor de woningnood?
 • Kunnen we de ontbossing stoppen?
 • Moeten we stoppen met reizen?
 • Kernenergie: gevaar of de toekomst?
 • Hoe vangen we vluchtelingen goed op in de EU?
 • Wat is de beste manier om een taal te leren?
 • Vaccinaties: voorlichten of verplichten?
 • Moeten scholen werken met het bioritme?
 • Verplicht sporten: goed idee?
 • Lachgas: erom lachen of verbieden?
 • Wat doen scholen voor je psychische gezondheid?
 • Alleen gezond eten in de schoolkantine?

Al het materiaal van Woordenaars valt onder een Creative Commons-licentie: de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Dit betekent dat je vrij bent om de teksten en aanpak van Woordenaars te gebruiken, delen en bewerken, onder de volgende voorwaarden: 1) naamsvermelding (Woordenaars/Michelle van Dijk), 2) gebruik het materiaal niet commercieel, en 3) maak een eventuele bewerking onder dezelfde voorwaarden beschikbaar.

Let op: Woordenaars is een geregistreerd merk en het logo van Woordenaars is wél auteursrechtelijk beschermd. Als je nieuw materiaal maakt, noem Woordenaars dan wel als inspiratiebron, maar gebruik niet het merk en logo voor jouw materiaal.

Er zijn nu geen bijeenkomsten gepland. Wil je een training of advies op maat, een lezing of workshop op jouw school? Ook dat is mogelijk.

Heel graag! Meld je via de contactpagina als je voor je opleiding (of een promotietraject) onderzoek wilt doen.

In de eerste plaats biedt Woordenaars een enorme impuls voor het taalonderwijs en het taalbeleid. De lessen Nederlands worden automatisch meer ingericht op de taalvaardigheid, actief aan de slag. Het effect daarvan zie je in alle vakken terug. Voor het taalbeleid zit de meerwaarde ‘m vooral in het vakoverstijgend werken. Voor zowel exacte als maatschappijvakken geldt dat de leerlingen meer basiskennis verwerven en hun taalvaardigheid en nieuwe begrippen duidelijk aan die vakken gaan koppelen. Een nieuw programma, dat verder gaat dan één vak, en toch niet veel tijd vraagt, wat wil je nog meer? Dat het leuk is? Dat durf ik te beloven. Discussies over hete hangijzers met leerlingen die zich steeds beter kunnen uitdrukken, dat is genieten.

Om verdere mogelijkheden te bekijken, is maatwerk mogelijk.

Ja, al zal je dan zelf het deel moeten oppakken waarvoor je collega’s mist. De verwachting is dat je dan ook net wat minder effect hebt. Maar de prikkelende thema’s en het structureel werken aan taalvaardigheid en kennisopbouw zullen net zo goed nog impact hebben.

Verdiep je in Woordenaars, zie wat het voor jouw leerlingen kan betekenen en bespreek dit met je collega’s. Deel de website en laat het lesmateriaal zien. Probeer al eens lessen uit en vertel daarover aan collega's. Denk er ook aan om de schoolleiding hierbij te betrekken, omdat het gaat om vakoverstijgend taalbeleid. Jouw enthousiasme kan anderen overtuigen. Neem gerust contact op met vragen, of bekijk of ik iets voor jouw school kan betekenen (training en advies).

Het programma van WordGeneration is ontwikkeld voor de Amerikaanse ‘middle school’, voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Docenten hebben daar een breder vakkenpakket waarin ze lesgeven. Het is daarom iets makkelijker om ‘vakoverstijgend’ te werken en het programma bestaat daar uit vijf stappen (elke dag een kwartier). Vakoverstijgend werken en het Nederlands lesrooster maken dat iets lastiger. Daarom is gekozen voor vier lesmomenten, waarvan drie lessen bij de taaldocent, en één les bij de docent in een ander vak. Bovendien is de samenwerking dan per periode met één vak (bijvoorbeeld geschiedenis), zodat dat ook makkelijker verloopt. Daarnaast wordt uiteraard gekozen voor onderwerpen, kennisinhoud en begrippen die wij ook echt relevant vinden voor onze leerlingen en die juist zijn in de Nederlandse context. Er is dus geen letterlijke vertaling gemaakt.

Woordenaars besteedt geen aandacht aan grammatica en spelling en geeft daar ook geen uitleg in. Ook is er geen aandacht voor fictie. De onderdelen lezen, schrijven, spreken en woordenschat worden actief geoefend bij Woordenaars, maar zonder theorie.

Woordenaars is een methode waarin leerlingen actief en formatief leren, geen toetsvorm. Als je op school werkt met een (digitaal) portfolio, dan zouden de schrijfopdrachten van Woordenaars hierin wellicht een plek kunnen hebben. Maar pas op dat je daarmee niet te veel focus op de schrijfopdracht legt, terwijl de andere onderdelen net zo belangrijk zijn.

In feite is de werkwijze van Woordenaars zeer geschikt voor het primair onderwijs, en diverse leraren in het po doen ook al aan ‘thematisch lesgeven’. Je kunt je dus zeker laten inspireren, maar de thema’s en het niveau zijn qua voorkennis en belevingswereld wel echt gericht op klas 1.

Ja, al moet je beseffen dat het materiaal met de thema’s aansluit op het Nederlands onderwijs en de Nederlandse samenleving. Dat kan ook de samenwerking met de andere vakken beperken. Maar de taalvaardigheidstraining zal zeker ook effect hebben. Als er voldoende Vlaamse docenten zijn die interesse hebben, is een Vlaamse adaptatie geen gek idee - daar denk ik graag over mee, dus neem contact op om te zien wat er mogelijk is.

De eerste serie is bedoeld voor klas 1 vmbo-tl, havo en vwo. De leesteksten waarmee elke les opent, zijn wel op een erg pittig niveau voor leerlingen in vmbo-b/k. Het is niet onmogelijk, maar dan moet je er meer tijd voor nemen, blijkt uit de ervaring van andere docenten op dit niveau.

Dat kan, maar je zult waarschijnlijk meer tijd moeten nemen voor de leestekst en voor woordenschat.

Ik vind dat het nodig is, dat is het korte antwoord. En iets langer: WordGeneration bestaat al tien jaar en wij hebben nog steeds niet zoiets in Nederland. Educatieve, commerciële uitgevers nemen geen risico met een nieuw programma. Onderzoeks- en subsidietrajecten gaan oneindig traag en leveren maar kleine beetjes lesmateriaal op. Dat klinkt een beetje cynisch of zeurderig, maar daarom pak ik de handschoen ook zelf op. Het materiaal van WordGeneration is volledig gratis beschikbaar en het heeft veel goeds gebracht voor Engelstalige scholen. Dat effect wil ik in Nederland, waar we keihard zo’n nieuwe impuls nodig hebben. Ik wil een leergemeenschap opbouwen, waar wij allemaal zien dat samen leren ook zo kan werken: iedereen komt iets brengen en halen. Wanneer een school training en advies op maat wil, bied ik die mogelijkheid wel tegen betaling. Maar het lesmateriaal is en blijft gratis.