Categories:

Op veler verzoek is Woordenaars er nu ook voor de bovenbouw (havo/vwo) en het mbo, oftewel: voor 16+. Hier vind je alle documenten, ook in Word-versie, om daarmee aan de slag te gaan. Woordenaars PLUS is geen kant-en-klaar […]

Categories:

Deze middag heeft inmiddels plaatsgevonden. Heb je vragen naar aanleiding van de Woordenaars-middag? Neem contact op. Woordenaars is een nieuwe vakoverstijgende en activerende taalaanpak. Leerlingen behandelen in elke lessenserie een prikkelend thema, waarover ze lezen, meer ontdekken, discussiëren […]